รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

รอง อดย. เปิดโครงการจัดทำข้อมูล Big Data ด้านเด็กและเยาวชน

วันที่ของข่าว : 20 พ.ค. 2564 404

Share

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง ศปก.ดย. นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำข้อมูล Big Data ด้านเด็กและเยาวชน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดทำข้อมูล Big Data ด้านเด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมทั้งสิ้น 90 คน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ