รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็น 1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวง พม. ประจำปี 2564

วันที่ของข่าว : 18 พ.ค. 2564 432

Share

พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็น 1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวง พม. ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กทม.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็น “1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564” ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ