รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

การประชุมมอบนโยบาย เรื่องมาตรการในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของ พม. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 กับหน่วยงานในสังกัด 107 หน่วย

วันที่ของข่าว : 6 พ.ค. 2564 321

Share

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย เรื่องมาตรการในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของ พม. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 กับหน่วยงานในสังกัด 107 หน่วย ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ศปก.ดย. กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ