รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

Youth for Next Step ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรด้านเด็ก เยาวชน และสิ่งแวดล้อม ทำกิจกรรม Online

วันที่ของข่าว : 22 เม.ย. 2564 347

Share

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.35 น. Youth for Next Step ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรด้านเด็ก เยาวชน และสิ่งแวดล้อม ทำกิจกรรม Online "เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมทำภารกิจต่อเนื่องโดยการทำ Mission "การเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม" จำนวน 20 Mission 20 วัน ระหว่างวันที่ 2 - 21 เมษายน 2564 และ Mission สุดท้ายเป็นการเข้าร่วม Zoomeeting เพื่อรวมพลังเยาวชนจากทั่วโลก 32 ประเทศ รวมทั้งสิ้นเกือบ 2,000 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ตรงกับวันคุ้มครองโลก Earth Day ภาคีเครือข่ายเยาวชนทั่วโลก 32 ประเทศ จะรวมตัวกันจัดกิจกรรม Online "YouthEarthDay" เพื่อให้แนวทางและแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยมีนางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมพูดสร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจเด็กและเยาวชน ผ่านระบบ Zoomeeting ณ ห้องประชุม ศปก.ดย. กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ