รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายชัยนน นี ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 14 พ.ค. 2564 45

Share

เด็กชายชัยนน นี เกิดวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๙ เดือน บิดาชื่อนายนี มารดาชื่อนางลัน สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กเสียชีวิตเด็กไม่มีผู้อุปการะ เข้ารับ

การสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร หากผู้ใดเป็นบิดาหรือญาติของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดาหรือญาติของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ ๑ ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์/๐-๒๕๘๔-๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ