รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายพุฒชัย พุฒบุรี ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 25 เม.ย. 2564 58

Share

เด็กชายพุฒชัย พุฒบุรี เกิดวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๒ เดือน บิดาชื่อนายขวัญชัย มารดาชื่อนางสาวพิมล สาเหตุเนื่องจากบิดาขาดการติดต่อ

เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์/๐-๒๕๘๓-๘๓๑๔

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ