รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายกิตติการณ์ แสนเทศ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 25 เม.ย. 2564 53

Share

เด็กชายกิตติการณ์ แสนเทศ เกิดวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๒ เดือน บิดาชื่อนายกิตติพงษ์ มารดาชื่อนางสาวสุริษา สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑  นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ ๑

ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์/๐-๒๕๘๓-๘๓๑๔

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ