รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายคงเดช กลิ่นจันทร์ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 25 เม.ย. 2564 48

Share

เด็กชายคงเดช กลิ่นจันทร์ เกิดวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๓ ปี มารดาชื่อนางสาวอุไรวรรณ ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก จึงขอฝากเป็นการชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี หากผู้ใดเป็นมารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักมารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ ๑ ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์/๐-๒๕๘๔-๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ