รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ทวีปัญญากุล (ชื่อ-สกุล ตั้งให้) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 25 เม.ย. 2564 95

Share

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ทวีปัญญากุล (ชื่อ-สกุล ตั้งให้) เกิดประมาณวันที่๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน ไม่ปรากฏข้อมูลบิดามารดา

สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช ๑๙๓ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐โทรศัพท์/๐-๗๕๓๕-๖๑๖๖

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ