รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 3-14 พฤษภาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 7 เมษายน 2564

วันที่ของข่าว : 7 เม.ย. 2564 144

Share

ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 7 เมษายน 2564

คลังภาพ (Gallery)
pic_20210704085122_1.jpgpic_20210704085122_2.jpgpic_20210704085123_3.jpgpic_20210704085123_4.jpgpic_20210704085123_5.jpgpic_20210704085123_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ