รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน

วันที่ของข่าว : 23 มี.ค. 2564 1554

Share

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองพิจาราณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 26 ครอบครัวในพื้นที่ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ