รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ช่วยเหลือเด็ก 16 ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ของข่าว : 23 มี.ค. 2564 497

Share

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาขอความช่วยเหลือมายังบ้านพักเด็กและครอบครัวฯ  เด็กหญิงอายุ 16 ปี ถูกกระทำความรุนแรงฯ จากบุคคลภายในครอบครัว เบื้องต้นได้ชี้แจงบทบาทภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนัดหมายลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และดำเนินการตามกระบวนกฎหมายตาม พรบ.คุ้มครองผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรงภายในครอบครัว พ.ศ.2550

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ