รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการวางแผนดำเนินงานด้านความคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กในประเทศไทย

วันที่ของข่าว : 8 มี.ค. 2564 559

Share

ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการวางแผนดำเนินงานด้านความคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กในประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.40 น. UNICEF จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการวางแผนดำเนินงานด้านความคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กในประเทศไทย เพื่อทบทวนปัญหาและความท้าทายสำหรับเด็กในสังคมไทย รวมไปถึงความเท่าเทียบ และอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิด้านการคุ้มครองทางสังคม รวมถึงกำหนดแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กในประเทศไทย ในระยะ 5 ปี โดยมี นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมบรรยายในการประชุม ฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ TDRI ผู้แทนสำนักงานสถิติการคลัง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ร่วมการประชุมในงานดังกล่าว ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร

คลิกลิ้งค์ติดตามข่าวสารในเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค ได้ที่
☑️http://dcy.go.th/webnew/main/gallery_view.php?id=3bbb1486e45729a52d088b343eb5adae&dataid=2582

☑️https://www.facebook.com/1477050415893876/posts/2758824781049760/?d=n

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ