รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ของข่าว : 5 มี.ค. 2564 532

Share

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่บุคลากร กรณีประสบอุทกภัย ตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการให้เงินช่วยเหลือแก่บุคลากร พ.ศ.2563 โดยมี นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมฯ

คลิกลิ้งค์ติดตามข่าวสารในเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค ได้ที่

☑️ https://www.facebook.com/1477050415893876/posts/2756665681265670/

☑️ http://dcy.go.th/webnew/main/gallery_view.php?id=70d36ece73bc99cc46878dd471272c01&dataid=2580

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ