รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กอยู่ในครอบครัวยากจน

วันที่ของข่าว : 2 มี.ค. 2564 1011

Share

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี เด็กอยู่ในครอบครัวยากจน ซึ่งบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตรให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานในการขอรับความช่วยเหลือ พร้อมแนะนำการเลี้ยงดูเด็กให้กับครอบครัว รวมไปถึงมอบนมผงและผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ