รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตัดสินภาพวาด 1,900 กว่าผลงาน หัวข้อ “สำนึกรักแผ่นดิน” ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ของข่าว : 25 ก.พ. 2564 1073

Share

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตัดสินภาพวาด 1,900 กว่าผลงาน หัวข้อ “สำนึกรักแผ่นดิน” ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
 
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน        
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตัดสินผลการประกวดวาดภาพเด็กโครงการพัฒนาเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยกิจกรรมศิลปะ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา) หัวข้อ “สำนึกรักแผ่นดิน” ซึ่งมีจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 1,970 ชิ้น โดยแบ่งประเภทการประกวดเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับอายุ 6 – 9 ปี จำนวน 426 ชิ้น ระดับอายุ 10 – 12 ปี จำนวน 872 ชิ้น ระดับอายุ 13 – 16 ปี จำนวน 504 ชิ้น และระดับอายุ 17 – 18 ปี จำนวน 168 ชิ้น รวมผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 1,970 ชิ้น โดยรางวัลการประกวดแบ่งเป็นระดับละ 13 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล และรางวัลชมเชย 10 รางวัล รวมจำนวนทั้งสิ้น 52 รางวัล ซึ่งมีนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์, อาจารย์สังคม ทองมี, ศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร, ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง, นางสาวหัสภพ ตั้งมหาเมฆ ร่วมให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้

คลิกลิ้งค์ติดตามข่าวสารในเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค ได้ที่

☑️ http://dcy.go.th/webnew/main/gallery_view.php?id=df673edde9e2196b73e9debb74855488&dataid=2573

☑️ https://www.facebook.com/1477050415893876/posts/2751170985148473/?d=n

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ