รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

การอบรมเสริมสร้างความรู้ การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วันที่ของข่าว : 18 ก.พ. 2564 523

Share

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กำหนดจัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 - 14.00 น. ณ หอประชุม ดย. (สำหรับบุคลากรส่วนกลางที่มักกะสัน และบ้านราชวิถี) และถ่ายทอดผ่านการประชุมทางไกล Zoom Meeting ไปยังหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค 107 แห่ง พร้อมกันด้วย

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ