รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ ผู้เข้ารับรางวัลพระประชาบดี ครั้งที่ 3/2557 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 6 พ.ย. 2557 513

Share

นางสาวอุษณี  กังวารจิตต์ รอง ผอ.สท. เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก
และผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ครั้งที่ 3/2557 
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม สทด. ชั้น3 
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯและแผนการดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2558

คลังภาพ (Gallery)
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ