รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 3-14 พฤษภาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

มอบของใช้สำหรับเด็กที่ติดเชื้อ covid 19

วันที่ของข่าว : 6 ม.ค. 2564 487

Share

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้สำหรับเด็กมอบแก่ครอบครัวเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด covid 19  และเด็กติดเชื้อ covid -19 ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จำนวน 2 ราย

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ