รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

รับเด็กพิการเข้าสงเคราะห์ชั่วคราว

วันที่ของข่าว : 28 ธ.ค. 2563 710

Share

           กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร รับเด็กพิการจากโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว เนื่องจากไม่มีผู้ดูแลเด็กในช่วงเทศกาลปีใหม่ และอยู่ระหว่างรอผู้ปกครองมารับกลับไปอุปการะ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ