รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศรับสมัคร สตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2563 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 1 พ.ย. 2562 947

Share

ขอเชิญชวนเยาวชนหญิงที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งแบบเสนอประวัติ และผลงาน ส่งมาที่ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ 02-3068695

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ