รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 3-14 พฤษภาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวเด่นประจำวัน

ข่าวเด่นประจำวัน

14 พ.ค. 2564 : ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

13 พ.ค. 2564 : ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

12 พ.ค. 2564 : ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 12 พฤษถาคม 2564

ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 12 พฤษถาคม 2564

11 พ.ค. 2564 : ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564

10 พ.ค. 2564 : ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564

ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564

9 พ.ค. 2564 : ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564

ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564

8 พ.ค. 2564 : ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564

ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564

7 พ.ค. 2564 : ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

6 พ.ค. 2564 : ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

5 พ.ค. 2564 : ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 5 พฤษถาคม 2564

ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 5 พฤษถาคม 2564

4 พ.ค. 2564 : ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564

3 พ.ค. 2564 : ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564

ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564

2 พ.ค. 2564 : ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564

ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564

1 พ.ค. 2564 : ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564

ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564

30 เม.ย. 2564 : ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ