รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย.

กิจกรรม ดย.

21 ม.ค. 2565 : กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วม Facebook Group ชื่อ ทอฝันมาร์เก็ตเพลส by พม.

กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วม Facebook Group ชื่อ ทอฝันมาร์เก็ตเพลส by พม.

8 ม.ค. 2565 : เชิญชวนเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 10-18 ปี ประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษากว่า 49,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

เชิญชวนเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 10-18 ปี ประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษากว่า 49,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ในหัวข้อ "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"

31 ธ.ค. 2564 : เชิญชวนผู้สนใจติดตามการลงนาม Mou การศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

เชิญชวนผู้สนใจติดตามการลงนาม Mou การศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ระหว่าง กรมกิจการเด็กและเยาวชน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

23 ธ.ค. 2564 : เชิญชวนร่วมสร้างแรงบันดาลใจ การเสวนา หัวข้อ “เปิดประตูสู่อาชีพ...พี่นำร่อง น้องเดินตาม” โครงการ YEN-D พี่สอนน้อง คล่องธุรกิจ ข่าวเด่น

เชิญชวนร่วมสร้างแรงบันดาลใจ การเสวนา หัวข้อ “เปิดประตูสู่อาชีพ...พี่นำร่อง น้องเดินตาม” โครงการ YEN-D พี่สอนน้อง คล่องธุรกิจ

21 ธ.ค. 2564 : กระทรวง พม. โดยกรมเด็ก ฯ ร่วมสนับสนุนนโยบาย การเปลี่ยนจากให้ของขวัญ เป็น คำอวยพร

กระทรวง พม. โดยกรมเด็ก ฯ ร่วมสนับสนุนนโยบาย การเปลี่ยนจากให้ของขวัญ เป็น คำอวยพร

14 ธ.ค. 2564 : Sharing for bigger smile

Sharing for bigger little smile มาร่วมแบ่งปันเพื่อรอยยิ้มของเด็ก ๆ กันนะคะ

2 ธ.ค. 2564 : กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (DG Awards 2021) รางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก ข่าวเด่น

กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (DG Awards 2021) รางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก

25 พ.ย. 2564 : 25 พฤศจิกายน วันประถมศึกษาแห่งชาติ

25 พฤศจิกายน วันประถมศึกษาแห่งชาติ

18 พ.ย. 2564 : ลอยกระทงอย่างปลอดภัย สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง

ลอยกระทงอย่างปลอดภัย สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง

27 ต.ค. 2564 : หยุดละเมิดสิทธิในร่างกายเด็ก

หยุดละเมิดสิทธิในร่างกายเด็ก การแสดงความรักควรอยู่ในขอบเขตที่ไม่สร้างความอึดอัดใจให้กับผู้รับ

19 ต.ค. 2564 : กระทรวงพม. มอบนโยบายการต่อต้านการทุจริต การบูรณาการทำงานแบบองค์รวมเป็นหนึ่งเดียว กระทรวง พม. กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงพม. มอบนโยบายการต่อต้านการทุจริต การบูรณาการทำงานแบบองค์รวมเป็นหนึ่งเดียว กระทรวง พม. กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1 ต.ค. 2564 : "บทความของเยาวชนไทย" ในการเข้าร่วมโครงการ ASEAN Youth Forum ครั้งที่ 11 ข่าวเด่น

"บทความของเยาวชนไทย" ในการเข้าร่วมโครงการ ASEAN Youth Forum ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 7 - 27 สิงหาคม โดยเยาวชนไทยจำนวน 5 คน ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านการประชุมทางไกล (online) ในหัวข้อ “Future Ready in the New Normal” ภายใต้การดำเนินกิจกรรมของประเทศเจ้าภาพบรูไนดารุสซาลาม

24 ก.ย. 2564 : ดย. ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 "DG Awards 2021" ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ให้ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 "DG Awards 2021" (Digital Government Awards 2021) ประเภท รางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก หน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

16 ก.ย. 2564 : 20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”

20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”

8 ก.ย. 2564 : ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 ระดมพลังเครือข่ายอาสาสมัครในการดูแลเด็ก ข่าวเด่น

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 โดยความร่วมมือระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชน กสศ. กรมสุขภาพจิต ยูนิเซฟ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ