รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 3-14 พฤษภาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวเพื่อสังคม

ข่าวเพื่อสังคม

23 มี.ค. 2564 : ช่วยเหลือเด็ก 16 ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาขอความช่วยเหลือมายังบ้านพักเด็กและครอบครัวฯ

23 มี.ค. 2564 : มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน

เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองพิจาราณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน

2 มี.ค. 2564 : เด็กอยู่ในครอบครัวยากจน

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี เด็กอยู่ในครอบครัวยากจน

2 มี.ค. 2564 : เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ครอบครัวยากจน

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

5 ก.พ. 2564 : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวลูกอ่อน

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวลูกอ่อน

14 ม.ค. 2564 : ลงพื้นที่ช่วยเหลือ เด็กและบุคคลในครอบครัวถูกกระทำความรุนแรง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ

7 ม.ค. 2564 : ช่วยเหลือเด็ก 3 คน 1 ใน 3 มีพัฒนาการช้า ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

6 ม.ค. 2564 : มอบของใช้สำหรับเด็กที่ติดเชื้อ covid 19

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

28 ธ.ค. 2563 : รับเด็กพิการเข้าสงเคราะห์ชั่วคราว

กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร รับเด็กพิการจากโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว

18 ธ.ค. 2563 : ช่วยเหลือเด็ก4คน แม่หาเงินให้อยู่กับน้าอายุ16ตามลำพัง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับประธาน อพม. ลงพื้นที่ช่วยเหลือหญิงอายุ 24 ปี มีบุตร 4 คน ดูแลบุตรลำพัง

16 ธ.ค. 2563 : ช่วยเหลือสาวพิการทางสมองครองครัวประสงค์มอบให้สถานสงเคราะห์

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,นายกเหล่ากาชาด,เทศบาลดงคอน,สาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวสาวอายุ อายุ 24 ปี ป่วยพิการทางสติปัญญา

7 ธ.ค. 2563 : บพด.อุดรธานี ช่วยเหลือเด็ก 3 คน ครอบครัวเลี้ยงดูไม่เหมาะสม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

30 พ.ย. 2563 : จิตอาสาทำความสะอาดรอบบริเวณบ้านของผู้ประสบปัญหาทางสังคม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่อบต.หนองหว้า ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองหว้า จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดรอบบริเวณบ้านของผู้ประสบปัญหาทางสังคม

12 พ.ย. 2563 : ติดตามครอบครัวของเด็กชาย อายุ 7 เดือน หลังจาก บพด.สตูล ได้ส่งคืนเด็กคืนสู่ครอบครัว

ติดตามครอบครัวของเด็กชาย อายุ 7 เดือน หลังจาก บพด.สตูล ได้ส่งคืนเด็กคืนสู่ครอบครัว

12 พ.ย. 2563 : พิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ