รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ม.ค. 2565 : รายงานงบทดลอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ข่าวเด่น

รายงานงบทดลอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำเดือน ธันวาคม 2564

27 ธ.ค. 2564 : ประกาศผลการประกวดกิจกรรมตามโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2564 ข่าวเด่น

ประกาศผลการประกวดกิจกรรมตามโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2564

17 ธ.ค. 2564 : รายงานงบทดลอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ข่าวเด่น

รายงานงบทดลอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

23 พ.ย. 2564 : โครงการ ADB-BNU Research Center for Aging Virtual Regional Conference: FUTURE PROOFING AGED CARE ข่าวเด่น

โครงการ ADB-BNU Research Center for Aging Virtual Regional Conference: FUTURE PROOFING AGED CARE22 พ.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรือง นโยบายการกำกับดูเเลองค์การที่ดี กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรือง นโยบายการกำกับดูเเลองค์การที่ดี กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 256517 พ.ย. 2564 : รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 ข่าวเด่น

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564

12 พ.ย. 2564 : ขอเชิญชวนเยาวชนสตรี อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งประวัติเข้ารับการคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 ข่าวเด่น

ขอเชิญชวนเยาวชนสตรี อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งประวัติเข้ารับการคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

11 พ.ย. 2564 : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครองค์กรเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (ASEAN Outstanding Social Welfare and Development Awards: AOSWADA) ของประเทศไทย ประจำปี 2564 ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครองค์กรเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (ASEAN Outstanding Social Welfare and Development Awards: AOSWADA) ของประเทศไทย ประจำปี 2564

28 ต.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (ส่วนภูมิภาค) ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (ส่วนภูมิภาค)

26 ต.ค. 2564 : ประชาสัมพันธ์โครงการ November Series 2021 ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์โครงการ November Series 2021

19 ต.ค. 2564 : โครงการ ASEAN Young Climate Climate Leaders Programme (ASEAN YCLP) ข่าวเด่น

โครงการ ASEAN Young Climate Climate Leaders Programme (ASEAN YCLP)

18 ต.ค. 2564 : รายงานงบทดลอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำเดือน กันยายน 2564 ข่าวเด่น

รายงานงบทดลอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำเดือน กันยายน 2564

6 ต.ค. 2564 : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (ส่วนภูมิภาค) ข่าวเด่น

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (ส่วนภูมิภาค)

28 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเครือข่ายเด็กเเละเยาวชนที่ขับเคลื่อนงานป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเด่น ประจำปี 2564 ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเครือข่ายเด็กเเละเยาวชนที่ขับเคลื่อนงานป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเด่น ประจำปี 256424 ก.ย. 2564 : รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 ข่าวเด่น

รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ