รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

23 ก.ค. 2564 : ประกาศการสรรหาและเชิดชูเกียรติเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข่าวเด่น

ประกาศการสรรหาและเชิดชูเกียรติเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

21 ก.ค. 2564 : รายงานงบทดลอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ข่าวเด่น

รายงานงบทดลอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

21 ก.ค. 2564 : ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน จากเดิม m-society0300@saraban.mail.go.th และ central@dcy.go.th เปลี่ยนเป็น saraban@dcy.go.th ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน จากเดิม m-society0300@saraban.mail.go.th และ central@dcy.go.th เปลี่ยนเป็น saraban@dcy.go.th ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

14 ก.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำเยาวชน (รูปแบบออนไลน์) โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564 ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำเยาวชน (รูปแบบออนไลน์) โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564

12 ก.ค. 2564 : ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้นำการอภิปรายทางวิชาการ (Discussion Facilitator) โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ปี 2564 ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้นำการอภิปรายทางวิชาการ (Discussion Facilitator) โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ปี 2564

25 มิ.ย. 2564 : ประชาสัมพันธ์กิจการ WTO Public Forum ประจำปี 2564 ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์กิจการ WTO Public Forum ประจำปี 2564

25 มิ.ย. 2564 : รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี และผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ เดือน ม.ค. - มี.ค. 2564 ข่าวเด่น

รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี และผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ เดือน ม.ค. - มี.ค. 2564

24 มิ.ย. 2564 : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมและข้อกำหนดการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางสานฝัน สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์ : การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ ข่าวเด่น

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมและข้อกำหนดการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางสานฝัน สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์ : การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ19 มิ.ย. 2564 : แบบการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ของ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. 64 ถึงวันที่ 20 ก.ค. 64 ข่าวเด่น

แบบการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ของ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. 64 ถึงวันที่ 20 ก.ค. 64

19 มิ.ย. 2564 : ขอเชิญเด็กและเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2564 ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญเด็กและเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2564 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร กิจกรรมการประกวดแบ่งเป็น 4 ประเภท 1. การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริตนำชาติพัฒนา” 2. การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง • เพลง “คิดดี ทำดี” • เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

18 มิ.ย. 2564 : รายงานงบทดลอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ข่าวเด่น

รายงานงบทดลอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

18 มิ.ย. 2564 : กระทรวง พม. ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ทุกสาขาวิชา สมัครโครงการ ข่าวเด่น

กระทรวง พม. ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ทุกสาขาวิชา สมัครโครงการ

15 มิ.ย. 2564 : ประชาสัมพันธ์ โครงการ E-ASEAN Youth Volunteer Program (AYVP) ประจำปี 2564 ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์โครงการ E-ASEAN Youth Volunteer Program (AYVP) ประจำปี 2564

11 มิ.ย. 2564 : เชิญชวนเด็กและเยาวชน อายุ 15 – 18 ปี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เส้นทางสานฝัน สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์ : การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ VROOM ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เชิญชวนเด็กและเยาวชน อายุ 15 – 18 ปี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เส้นทางสานฝัน สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์ : การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ VROOM คุณสมบัติผู้สมัคร 1) ต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร สำหรับการเข้าร่วมอบรม และทดลองตัดต่อวิดีโอ 2) ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน KineMaster-Video Editor 3) ต้องถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวสำหรับฝึกปฏิบั

28 พ.ค. 2564 : แบบสอบถามการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการได้รับสวัสดิการและการดูแลช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ข่าวเด่น

แบบสอบถามการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการได้รับสวัสดิการและการดูแลช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ