รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 18 - 31 ตุลาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ต.ค. 2564 : โครงการ ASEAN Young Climate Climate Leaders Programme (ASEAN YCLP) ข่าวเด่น

โครงการ ASEAN Young Climate Climate Leaders Programme (ASEAN YCLP)

18 ต.ค. 2564 : รายงานงบทดลอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำเดือน กันยายน 2564 ข่าวเด่น

รายงานงบทดลอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำเดือน กันยายน 2564

6 ต.ค. 2564 : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (ส่วนภูมิภาค) ข่าวเด่น

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (ส่วนภูมิภาค)

28 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเครือข่ายเด็กเเละเยาวชนที่ขับเคลื่อนงานป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเด่น ประจำปี 2564 ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเครือข่ายเด็กเเละเยาวชนที่ขับเคลื่อนงานป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเด่น ประจำปี 256424 ก.ย. 2564 : รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 ข่าวเด่น

รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564

20 ก.ย. 2564 : ขอเชิญเด็กและเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2564 ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญเด็กและเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2564 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร กิจกรรมการประกวดแบ่งเป็น 4 ประเภท 1. การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริตนำชาติพัฒนา” 2. การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง • เพลง “คิดดี ทำดี” • เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

20 ก.ย. 2564 : รายงานงบทดลอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ข่าวเด่น

รายงานงบทดลอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำเดือน สิงหาคม 2564

9 ก.ย. 2564 : รับสมัครจิตอาสาสู้โควิด-19 ข่าวเด่น

รับสมัครจิตอาสาสู้โควิด-193 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมผู้นำเยาวชน (รูปเเบบออนไลน์) โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564 ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมผู้นำเยาวชน (รูปเเบบออนไลน์) โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564

26 ส.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นเเห่งชาติ เเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนเเห่งชาติ ประจำปี 2564 ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นเเห่งชาติ เเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนเเห่งชาติ ประจำปี 2564

24 ส.ค. 2564 : กรมเด็ก ฯ เปิดรับสมัครครอบครัวอุปถัมภ์ ข่าวเด่น

กรมเด็ก ฯ เปิดรับสมัครครอบครัวอุปถัมภ์ สามารถสมัครได้ที่ บ้านพักเด็กและครอบครัว และสถานรองรับเด็กทั่วประเทศ หรือติดต่อ 1300

23 ส.ค. 2564 : รายงานงบทดลอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ข่าวเด่น

รายงานงบทดลอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

23 ส.ค. 2564 : ประชาสัมพันธ์เรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2564 ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์เรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2564

17 ส.ค. 2564 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมการประชุมผู้นำเยาวชน (รูปแบบออนไลน์) โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564 ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมการประชุมผู้นำเยาวชน (รูปแบบออนไลน์) โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564

13 ส.ค. 2564 : ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 ข่าวเด่น

"ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19" เพื่อปกป้อง คุ้มครอง ฟื้นฟู เยียวยา ไม่ให้เด็กต้องโดดเดี่ยว


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ