รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย.

กิจกรรม ดย.

26 ก.พ. 2558 : การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ข่าวเด่น

เวทีถกปัญหา "การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล" เมื่อวันที่ 26 ก.พ.58 โดยนางสุนทรี พัวเวส รอง ผอ.สท. เป็นประธานพิธีเปิด

21 ก.พ. 2558 : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณโรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ นางสาวอุษณี อังวารจิต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558

23 ม.ค. 2558 : อบรมเตรียมความพร้อมบุคคลากรเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่วัยสูงอายุ จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ๒.รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องราชา ๑ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ

19 ม.ค. 2558 : สท.พม.ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ จัดแถลงข่าว “โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก” ข่าวเด่น

สท.พม.ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ จัดแถลงข่าว “โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก” โดยมีพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. เป็นประธาน

10 ม.ค. 2558 : พม.แลนด์ ดินแดนแหางค่านิยม 12 ประการ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม พม.แลนด์ ดินแดนแห่งค่านิยม 12 ประการ

8 ม.ค. 2558 : กระบวนการสร้างคุณค่าในตนเอง

สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการ สร้างคุณค่าในตนเองสำหรับเยาวชน" (SALT) โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านเยาวชน (นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ) เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรม ดังกล่าวเป็นความร่วมมือของเครือข่ายพื้นที่มุ่งแก้ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร

16 ธ.ค. 2557 : ยกร่างคดีเยาวชนและครอบครัว ข่าวเด่น

สท.พม. จัดเสวนาประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น ๑๐ โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยมีพลตำรวจเอก ชัชวาล สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. และเป็นประธาน พิธีเปิดการเสวนาประชาพิจารณ์ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ ครอบครัว (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....”

13 ธ.ค. 2557 : 20 ของขวัญ พม. มอบสู่ประชาชน ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค 57 นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ ผอ.สท. ร่วมงาน 20 ของขวัญ พม. มอบสู่ประชาชน โดยมีพลตำรวจเอกอดุลย์ เเสงสิงแก้ว รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน

9 ธ.ค. 2557 : พิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ปี ๒๕๕๗ ข่าวเด่น

พิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ปี ๒๕๕๗

6 ธ.ค. 2557 : ประกวด ดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประลองเพลง ประเลงมโหรี ครั้งที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๕๗ (รอบรองชนะเลิศ) ประเภทการบรรเลงขับร้อง (วงมโหรี) ถ้วย ก และถ้วย ข ข่าวเด่น

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน และวันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. สท. ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดประกวด ดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประลองเพลง ประเลงมโหรี ครั้งที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๕๗ (รอบรองชนะเลิศ) ประเภทการบรรเลงขับร้อง (วงมโหรี) ถ้วย ก และถ้วย ข

4 ธ.ค. 2557 : งานตลาดนัดภูมิปัญญา สร้างอาชีพ ครั้งที่ 5 ข่าวเด่น

งานตลาดนัดภูมิปัญญา สร้างอาชีพ ครั้งที่ 5

26 พ.ย. 2557 : สท.สรุปผลการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2557 ข่าวเด่น

สท.สรุปผลการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2557

26 พ.ย. 2557 : การประชุมกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามมาตรา 4(1)-(5)แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ครั้ง 1/2557

การประชุมกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามมาตรา 4(1)-(5)แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ครั้ง 1/2557

25 พ.ย. 2557 : สทส.จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาดผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2557 ข่าวเด่น

สทส.จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาดผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2557

13 พ.ย. 2557 : สท.พม.จัดอบรมเยาวชนแลกเปลี่ยนอาเซียน - อินเดีย โครงการ ASEAN-India Student Exchange Programme 2014 ณ ประเทศอินเดีย ข่าวเด่น

โครงการนี้จัดครั้งแรกในปี 2550 โดยมีนายกรัฐมนตรีอินเดียริเริ่มโครงการ ASEAN–INDIA Student Exchange Programme ซึ่งเป็นโครงการหลักในการเสริมสร้างความเข้าในด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศในแถบเอเชีย อีกทั้งยังเป็นการ ร่วมมือกันระหว่างสองภาคส่วน


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ