รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย.

กิจกรรม ดย.

25 พ.ย. 2564 : 25 พฤศจิกายน วันประถมศึกษาแห่งชาติ

25 พฤศจิกายน วันประถมศึกษาแห่งชาติ

18 พ.ย. 2564 : ลอยกระทงอย่างปลอดภัย สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง

ลอยกระทงอย่างปลอดภัย สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง

27 ต.ค. 2564 : หยุดละเมิดสิทธิในร่างกายเด็ก

หยุดละเมิดสิทธิในร่างกายเด็ก การแสดงความรักควรอยู่ในขอบเขตที่ไม่สร้างความอึดอัดใจให้กับผู้รับ

19 ต.ค. 2564 : กระทรวงพม. มอบนโยบายการต่อต้านการทุจริต การบูรณาการทำงานแบบองค์รวมเป็นหนึ่งเดียว กระทรวง พม. กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงพม. มอบนโยบายการต่อต้านการทุจริต การบูรณาการทำงานแบบองค์รวมเป็นหนึ่งเดียว กระทรวง พม. กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1 ต.ค. 2564 : "บทความของเยาวชนไทย" ในการเข้าร่วมโครงการ ASEAN Youth Forum ครั้งที่ 11 ข่าวเด่น

"บทความของเยาวชนไทย" ในการเข้าร่วมโครงการ ASEAN Youth Forum ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 7 - 27 สิงหาคม โดยเยาวชนไทยจำนวน 5 คน ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านการประชุมทางไกล (online) ในหัวข้อ “Future Ready in the New Normal” ภายใต้การดำเนินกิจกรรมของประเทศเจ้าภาพบรูไนดารุสซาลาม

24 ก.ย. 2564 : ดย. ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 "DG Awards 2021" ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ให้ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 "DG Awards 2021" (Digital Government Awards 2021) ประเภท รางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก หน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

16 ก.ย. 2564 : 20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”

20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”

8 ก.ย. 2564 : ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 ระดมพลังเครือข่ายอาสาสมัครในการดูแลเด็ก ข่าวเด่น

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 โดยความร่วมมือระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชน กสศ. กรมสุขภาพจิต ยูนิเซฟ

5 ก.ย. 2564 : การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่อง เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564

การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่อง เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564

4 ก.ย. 2564 : วันนี้ DCY ขอนำเสนอ Q&A มาทำความรู้จักกับวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องในวันที่ 20 กันยายน 2564 นี้ เป็นเยาวชนแห่งชาติค่ะ

วันนี้ DCY ขอนำเสนอ Q&A มาทำความรู้จักกับวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องในวันที่ 20 กันยายน 2564 นี้ เป็นเยาวชนแห่งชาติค่ะ

3 ก.ย. 2564 : ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 แถลงข่าว “สถานการณ์ เด็กกำพร้า ผลกระทบจากโควิด-19 และการเยียวยาฟื้นฟู” และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เครือข่ายจิตอาสา

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 แถลงข่าว “สถานการณ์ เด็กกำพร้า ผลกระทบจากโควิด-19 และการเยียวยาฟื้นฟู” และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เครือข่ายจิตอาสา

2 ก.ย. 2564 : ขอแสดงความยินดีกับ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

1 ก.ย. 2564 : เชิญชวนประชาชน แจ้งเหตุช่วยเหลือเด็กในสถานการณ์ Covid-19 แพร่ระบาด

เชิญชวนประชาชน แจ้งเหตุช่วยเหลือเด็กในสถานการณ์ Covid-19 แพร่ระบาด

13 ส.ค. 2564 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และยูนิเซฟ ร่วมกันจัดตั้ง "ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19"

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และยูนิเซฟ ร่วมกันจัดตั้ง "ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19" เพื่อช่วยเหลือเด็กทีได้รับผลกระทบจากโควิด ทั้งกรณีเป็นผู้ป่วย หรือพ่อ แม่ ผู้ปกครองป่วย เสียชีวิต ไม่มีผู้ดูแล

12 ส.ค. 2564 : การสัมมนาชี้แจงเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 ข่าวเด่น

การสัมมนาชี้แจงเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ