รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

25 พ.ย. 2564 : ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่องรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 อัตรา ข่าวเด่น

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่องรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 อัตรา

24 พ.ย. 2564 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานในกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำเเหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานในกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำเเหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด22 พ.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำเเหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำเเหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด5 พ.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด

3 พ.ย. 2564 : ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ข่าวเด่น

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก2 พ.ย. 2564 : กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รายงานตัวในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รายงานตัวในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. และเริ่มสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

29 ต.ค. 2564 : ประกาศกองคุ้มครองเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 5 อัตรา ข่าวเด่น

ประกาศกองคุ้มครองเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 5 อัตรา

29 ต.ค. 2564 : ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน 1 อัตรา ข่าวเด่น

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน 1 อัตรา

27 ต.ค. 2564 : ประกาศกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ เเละกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินฯ ข่าวเด่น

ประกาศกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ เเละกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินฯ

26 ต.ค. 2564 : ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดาจำนวน 2 อัตรา ข่าวเด่น

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดาจำนวน 2 อัตรา20 ต.ค. 2564 : ประกาศกองคุ้มครองเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ข่าวเด่น

ประกาศกองคุ้มครองเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

11 ต.ค. 2564 : ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 2 อัตรา ข่าวเด่น

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 2 อัตรา

15 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน กองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน 2 อัตรา ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน กองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน 2 อัตรา

10 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน

26 ส.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ