รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

15 ก.ย. 2563 : เด็กชายธนายุค หวังสุรง ข่าวเด่น

เด็กชายธนายุค หวังสุรง เกิดวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุประมาณ ๕ ปี ๑ เดือน บิดาเด็กชื่อนายศตายุพันธ์ มารดาเด็กชื่อนางสาว มลรัฐชา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากบิดามารดาเด็กและไม่สามารถติดตามได้

15 ก.ย. 2563 : เด็กชายอานาวิน ผลาภิรมย์ ข่าวเด่น

เด็กชายอานาวิน ผลาภิรมย์ เกิดวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุประมาณ ๔ ปี ๙ เดือน บิดาเด็กชื่อนายอานนท์ มารดาเด็กชื่อนางสาวลลิตา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ นำส่งโดยสถานีตำรวจนครบาลบางชัน กรุงเทพฯ แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากบิดามารดาเด็กและไม่สามารถติดตามได้

15 ก.ย. 2563 : เด็กชายอภิรวัฒน์ ผลาภิรมย์ ข่าวเด่น

เด็กชายอภิรวัฒน์ ผลาภิรมย์ เกิดวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุประมาณ ๖ ปี ๖ เดือน บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล มารดาเด็กชื่อนางสาวลลิตา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ นำส่งโดยสถานีตำรวจนครบาลบางชัน กรุงเทพฯ แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากมารดาเด็กและไม่สามารถติดตามได้

15 ก.ย. 2563 : เด็กชายนนทกร แป้นแก้ว ข่าวเด่น

เด็กชายนนทกร แป้นแก้ว เกิดวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ปัจจุบันอายุประมาณ ๖ ปี ๘ เดือน บิดาเด็กชื่อนายมลต์ชัย มารดาเด็กชื่อนางสาวนุจรี เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีแต่ภายหลังขาดการติดต่อจากบิดามารดาเด็กและไม่สามารถติดตามได้

15 ก.ย. 2563 : เด็กชายนันทกร เรืองสีเหมือน ข่าวเด่น

เด็กชายนันทกร เรืองสีเหมือน เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุประมาณ ๕ ปี ๖ เดือน บิดาเด็กชื่อนายมลต์ชัย มารดาเด็กชื่อนางสาวนุจรี เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีแต่ภายหลังขาดการติดต่อจากบิดามารดาเด็กและไม่สามารถติดตามได้

15 ก.ย. 2563 : เด็กชายเพิ่มพูน ภาษี ข่าวเด่น

เด็กชายเพิ่มพูน ภาษี เกิดวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันอายุประมาณ ๒ ปี ๙ เดือน บิดาเด็กชื่อนายสุทิน มารดาเด็กชื่อนางสาวมาลัย เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากบิดามารดาเด็กและไม่สามารถติดตามได้

15 ก.ย. 2563 : เด็กชายปริญญา อรวรรณ ข่าวเด่น

เด็กชายปริญญา อรวรรณ เกิดวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุประมาณ ๕ ปี ๑ เดือน บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล มารดาเด็กชื่อนางสาวหนูดี เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ นำส่งโดยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพฯ แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากมารดาเด็กและไม่สามารถติดตามได้

15 ก.ย. 2563 : เด็กชายอนุชา อารีย์ ข่าวเด่น

เด็กชายอนุชา อารีย์ เกิดวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุประมาณ ๓ ปี ๙ เดือน บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล มารดาเด็กชื่อนางสาวกนกวรรณ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากมารดาเด็กและไม่สามารถติดตามได้

15 ก.ย. 2563 : เด็กชายวิศรุต คลังใหญ่ ข่าวเด่น

เด็กชายวิศรุต คลังใหญ่ เกิดวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุประมาณ ๕ ปี ๑๑ เดือน บิดาเด็กชื่อนายต้องตา มารดาเด็กชื่อนางสาวเพ็ญวิลัย เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่ภายหลังขาดการติดต่อจากบิดามารดาเด็กและไม่สามารถติดตามได้

15 ก.ย. 2563 : เด็กหญิงบุญนิสา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงบุญนิสา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุประมาณ ๔ เดือน บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล มารดาไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เด็กถูกทอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ

15 ก.ย. 2563 : เด็กหญิงพิชยา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงพิชยา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปัจจุบันอายุประมาณ ๘ เดือน บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล มารดาไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร เด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดไว้ในโรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

15 ก.ย. 2563 : เด็กชายชวิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายชวิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันอายุประมาณ ๙ เดือน บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล มารดาไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร เด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอด ไว้ในโรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

15 ก.ย. 2563 : เด็กหญิงวนิดา รอดฤดี ข่าวเด่น

เด็กหญิงวนิดา รอดฤดี เกิดวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุประมาณ ๗ เดือน บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล มารดาเด็กชื่อนางสาวเนตรนภา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดไว้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ

15 ก.ย. 2563 : เด็กหญิงลัณธิดา ญาติคอนบุรี ข่าวเด่น

เด็กหญิงลัณธิดา ญาติคอนบุรี เกิดวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันอายุประมาณ ๒ ปี ๑๑ เดือน บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล มารดาเด็กชื่อนางสาวสุพรรณี เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เด็กถูกทอดทิ้งไว้กับญาติ

15 ก.ย. 2563 : เด็กหญิงกมลวรรณ อาจปาสา ข่าวเด่น

เด็กหญิงกมลวรรณ อาจปาสา เกิดวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันอายุประมาณ ๙ เดือน บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล มารดาเด็กชื่อนางสาวนุชรี เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดไว้ที่โรงพยาบาลนวมินทร์ ๑ กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ