รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

25 เม.ย. 2564 : เด็กหญิงกชกร ขิมโพธิ์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงกชกร ขิมโพธิ์ เกิดวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๘ เดือน มารดาชื่อนางสาวดวงจันทร์ ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดานำเด็กให้ยายดูแล แต่ยายไม่สามารถให้การอุปการะได้ จึงขอฝากเป็นการชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นำส่งโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

25 เม.ย. 2564 : เด็กชายอารักษ์ เถลิงกอบลาภ ข่าวเด่น

เด็กชายอารักษ์ เถลิงกอบลาภ เกิดวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๓ เดือน มารดาชื่อนางสาวรัตนา ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดามีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง ญาติไม่สามารถให้การอุปการะเด็กได้ จึงขอฝากเป็นการชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

25 เม.ย. 2564 : เด็กชายคงเดช กลิ่นจันทร์ ข่าวเด่น

เด็กชายคงเดช กลิ่นจันทร์ เกิดวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๓ ปี มารดาชื่อนางสาวอุไรวรรณ ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก จึงขอฝากเป็นการชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

25 เม.ย. 2564 : เด็กชายระพีพัทฒ์ แซ่แต้ ข่าวเด่น

เด็กชายระพีพัทฒ์ แซ่แต้ เกิดวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๙ เดือน บิดาชื่อนายสมชัย มารดาชื่อนางสาวสมปอง สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก

25 เม.ย. 2564 : เด็กชายกิตติการณ์ แสนเทศ ข่าวเด่น

เด็กชายกิตติการณ์ แสนเทศ เกิดวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๒ เดือน บิดาชื่อนายกิตติพงษ์ มารดาชื่อนางสาวสุริษา สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

25 เม.ย. 2564 : เด็กชายพุฒชัย พุฒบุรี ข่าวเด่น

เด็กชายพุฒชัย พุฒบุรี เกิดวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๒ เดือน บิดาชื่อนายขวัญชัย มารดาชื่อนางสาวพิมล สาเหตุเนื่องจากบิดาขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด

25 เม.ย. 2564 : เด็กหญิงเนตรนภา เบ็ญจรูญ ข่าวเด่น

เด็กหญิงเนตรนภา เบ็ญจรูญ เกิดวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๑๑ เดือน บิดาชื่อนายอภินัทธ์ มารดาชื่อนางสาวภรณ์ชนก สาเหตุเนื่องจากบิดาขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

25 เม.ย. 2564 : เด็กชายนันทิพัฒน์ ปาณะพงศ์ ข่าวเด่น

เด็กชายนันทิพัฒน์ ปาณะพงศ์ เกิดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๖ เดือน มารดาชื่อนางสาวนพวรรณ ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

18 มี.ค. 2564 : เด็กชายพงศกรณ์ ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายพงศกรณ์ ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน บิดาชื่อ นายทศพล มารดาชื่อ นางสาวสอนสะหวัน สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้หลัง คลอดที่โรงพยาบาล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย

18 มี.ค. 2564 : เด็กชายบุญนิมิต ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายบุญนิมิต ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๘ เดือน ไม่ปรากฏข้อมูลบิดามารดา สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์

18 มี.ค. 2564 : เด็กชายชัยนันท์ แก้วโภคา ข่าวเด่น

เด็กชายชัยนันท์ แก้วโภคา เกิดวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๖ เดือน มารดาชื่อนางสาวสุวนันท์ ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้หลังคลอดที่โรงพยาบาล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

18 มี.ค. 2564 : เด็กหญิงอภัสรา ยศบุญ ข่าวเด่น

เด็กหญิงอภัสรา ยศบุญ เกิดวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๒ ปี มารดาชื่อนางสาวสมร สาเหตุเนื่องจากบิดาแจ้งความประสงค์ยกมอบบุตรให้โดยเด็ดขาด เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร

18 มี.ค. 2564 : เด็กหญิงปานรัตน์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงปานรัตน์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน ไม่ปรากฏข้อมูลบิดามารดา สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

11 ก.พ. 2564 : เด็กหญิงจารีรัตน์ บุญมั่น ข่าวเด่น

เด็กหญิงจารีรัตน์ บุญมั่น เกิดวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๖ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวรัตนาภรณ์ ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็ก ขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก

11 ก.พ. 2564 : เด็กชายพุทโธ แดงดารา ข่าวเด่น

เด็กชายพุทโธ แดงดารา เกิดวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๗ เดือน บิดาเด็กชื่อนายสิด มารดาเด็กชื่อนางรุ้ง สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้หลังคลอดที่โรงพยาบาล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ