รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

22 ธ.ค. 2564 : เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไม่มีนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไม่มีนามสกุล เกิดวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ปัจจุบันอายุ ๑๐ ปี ๓ เดือน มารดาเด็กชื่อนางกาญ ไม่มีนามสกุล ส่วนข้อมูลบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมารดาเด็กนำเด็กฝากเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว แต่ภายหลังขาดการติดต่อและไม่สามารถติดตามมารดาเด็กได้

24 พ.ย. 2564 : เด็กหญิงชัญญา กมลาสัน (ชื่อ-สกุล จัดตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กหญิงชัญญา กมลาสัน (ชื่อ-สกุล จัดตั้ง) เกิดวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๓ เดือน และไม่ปรากฏข้อมูลของบิดามารดาเด็ก สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณสวนปาล์ม ข้างหลังอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และไม่ปรากฏเอกสารใดเกี่ยวกับตัวเด็ก เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

24 พ.ย. 2564 : เด็กชายเอื้ออังกูร ขวัญจ่า ข่าวเด่น

เด็กชายเอื้ออังกูร ขวัญจ่า เกิดวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๔ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวนุชจรินทร์ ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ สาเหตุเนื่องจากครอบครัวแตกแยก เด็กได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม มารดาเด็กจึงมีความประสงค์ขอฝากเด็กเข้ารับการสงเคราะห์ไว้เป็นการชั่วคราว แต่ภายหลังมารดาเด็กขาดการติดต่อ และไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้

24 พ.ย. 2564 : เด็กชายโชคชัย นาวงษ์ ข่าวเด่น

เด็กชายโชคชัย นาวงษ์ เกิดวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๒ เดือน บิดาเด็กชื่อนายพรชัย ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวตรีรัตน์ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับญาติ และไม่สามารถติดตามบิดามารดาเด็กได้

24 พ.ย. 2564 : เด็กหญิงชาลินี สว่างกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงชาลินี สว่างกุล เกิดวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๓ เดือน บิดาเด็กชื่อนายชรีราม สัญชาติอินเดีย ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวสมใจ (เสียชีวิต) เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี สาเหตุเนื่องจากมารดาเสียชีวิต ส่วนบิดาเด็กมีครอบครัวใหม่ และไม่สามารถติดต่อบิดาเด็กได้

24 พ.ย. 2564 : เด็กหญิงกมลชนก ฝันมา ข่าวเด่น

เด็กหญิงกมลชนก ฝันมา เกิดวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๗ ปี บิดาเด็กชื่อนายหัสนัย ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวนุชจิรา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กมีความประสงค์ขอฝากเด็กเข้ารับการสงเคราะห์ไว้เป็นการชั่วคราว ประกอบกับบิดาเด็กปฏิเสธการเป็นบิดาของเด็ก และภายหลังไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้

19 ต.ค. 2564 : เด็กหญิงศุภากานต์ จันธิราช ข่าวเด่น

เด็กหญิงศุภากานต์ จันธิราช เกิดวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๕ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวอรทัย ส่วนข้อมูลบิดาเด็ก ไม่ปรากฏ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง ต่อมามารดาเด็กขาดการติดต่อ และไม่สามารถติดตามมารดาเด็กได้ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี

19 ต.ค. 2564 : เด็กชายชุติพงษ์ จีนแจ้ง ข่าวเด่น

เด็กชายชุติพงษ์ จีนแจ้ง เกิดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๓ เดือน บิดาเด็กชื่อนายธนากร ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวชลธิชา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี สาเหตุเนื่องจากเด็กได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม มารดาเด็กฝากเด็กไว้ชั่วคราว แต่ภายหลังมารดาเด็กเสียชีวิต

19 ต.ค. 2564 : เด็กชายณัฐพล จีนแจ้ง ข่าวเด่น

เด็กชายณัฐพล จีนแจ้ง เกิดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๓ เดือน บิดาเด็กชื่อนายธนากร ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวชลธิชา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี สาเหตุเนื่องจากเด็กได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม มารดาเด็กฝากเด็กไว้ชั่วคราว แต่ภายหลังมารดาเด็กเสียชีวิต

19 ต.ค. 2564 : เด็กชายอรัณ คง ข่าวเด่น

เด็กชายอรัณ คง เกิดวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวเง็ก คง ส่วนข้อมูลบิดาเด็กไม่ปรากฏ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กเสียชีวิต

19 ต.ค. 2564 : เด็กหญิงวรวลัญช์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงวรวลัญช์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน และไม่ปรากฏข้อมูลของบิดามารดาเด็ก เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณจุดทิ้งขยะหน้าแฟลตกรมภูธเรศ ถนนแปลงนาง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร และไม่ปรากฏเอกสารใดเกี่ยวกับตัวเด็ก

19 ต.ค. 2564 : เด็กชายกิตติกวิน กมลาสัน (ชื่อ-สกุล จัดตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กชายกิตติกวิน กมลาสัน (ชื่อ-สกุล จัดตั้ง) เกิดวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๒ เดือน และไม่ปรากฏข้อมูลของบิดามารดาเด็ก สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกมารดาทอดทิ้งหลังคลอดไว้ที่โรงพยาบาลสงขลา และไม่ปรากฏเอกสารใดเกี่ยวกับตัวเด็ก เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยโรงพยาบาลสงขลา

28 ก.ย. 2564 : เด็กชายสมัย วิชาชัย ข่าวเด่น

เด็กชายสมัย วิชาชัย เกิดวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๘ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวสายใจ ส่วนข้อมูลบิดาเด็กไม่ปรากฏ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง ไม่สามารถติดตามมารดาเด็กได้

28 ก.ย. 2564 : เด็กหญิงปนัดดา วิชาชัย ข่าวเด่น

เด็กหญิงปนัดดา วิชาชัย เกิดวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ปัจจุบันอายุ ๙ ปี ๗ เดือน บิดาเด็กชื่อนายการ ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวสายใจ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง ไม่สามารถติดตามบิดามารดาเด็กได้

28 ก.ย. 2564 : เด็กหญิงปีใหม่ สัมพันธ์พงค์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงปีใหม่ สัมพันธ์พงค์ เกิดวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๕ เดือน บิดาเด็กชื่อนายวิรัตน์ ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาววันเพ็ญ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ