รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 18 - 31 ตุลาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

19 ต.ค. 2564 : เด็กหญิงศุภากานต์ จันธิราช ข่าวเด่น

เด็กหญิงศุภากานต์ จันธิราช เกิดวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๕ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวอรทัย ส่วนข้อมูลบิดาเด็ก ไม่ปรากฏ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง ต่อมามารดาเด็กขาดการติดต่อ และไม่สามารถติดตามมารดาเด็กได้ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี

19 ต.ค. 2564 : เด็กชายชุติพงษ์ จีนแจ้ง ข่าวเด่น

เด็กชายชุติพงษ์ จีนแจ้ง เกิดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๓ เดือน บิดาเด็กชื่อนายธนากร ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวชลธิชา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี สาเหตุเนื่องจากเด็กได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม มารดาเด็กฝากเด็กไว้ชั่วคราว แต่ภายหลังมารดาเด็กเสียชีวิต

19 ต.ค. 2564 : เด็กชายณัฐพล จีนแจ้ง ข่าวเด่น

เด็กชายณัฐพล จีนแจ้ง เกิดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๓ เดือน บิดาเด็กชื่อนายธนากร ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวชลธิชา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี สาเหตุเนื่องจากเด็กได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม มารดาเด็กฝากเด็กไว้ชั่วคราว แต่ภายหลังมารดาเด็กเสียชีวิต

19 ต.ค. 2564 : เด็กชายอรัณ คง ข่าวเด่น

เด็กชายอรัณ คง เกิดวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวเง็ก คง ส่วนข้อมูลบิดาเด็กไม่ปรากฏ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กเสียชีวิต

19 ต.ค. 2564 : เด็กหญิงวรวลัญช์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงวรวลัญช์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน และไม่ปรากฏข้อมูลของบิดามารดาเด็ก เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณจุดทิ้งขยะหน้าแฟลตกรมภูธเรศ ถนนแปลงนาง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร และไม่ปรากฏเอกสารใดเกี่ยวกับตัวเด็ก

19 ต.ค. 2564 : เด็กชายกิตติกวิน กมลาสัน (ชื่อ-สกุล จัดตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กชายกิตติกวิน กมลาสัน (ชื่อ-สกุล จัดตั้ง) เกิดวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๒ เดือน และไม่ปรากฏข้อมูลของบิดามารดาเด็ก สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกมารดาทอดทิ้งหลังคลอดไว้ที่โรงพยาบาลสงขลา และไม่ปรากฏเอกสารใดเกี่ยวกับตัวเด็ก เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยโรงพยาบาลสงขลา

28 ก.ย. 2564 : เด็กชายสมัย วิชาชัย ข่าวเด่น

เด็กชายสมัย วิชาชัย เกิดวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๘ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวสายใจ ส่วนข้อมูลบิดาเด็กไม่ปรากฏ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง ไม่สามารถติดตามมารดาเด็กได้

28 ก.ย. 2564 : เด็กหญิงปนัดดา วิชาชัย ข่าวเด่น

เด็กหญิงปนัดดา วิชาชัย เกิดวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ปัจจุบันอายุ ๙ ปี ๗ เดือน บิดาเด็กชื่อนายการ ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวสายใจ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง ไม่สามารถติดตามบิดามารดาเด็กได้

28 ก.ย. 2564 : เด็กหญิงปีใหม่ สัมพันธ์พงค์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงปีใหม่ สัมพันธ์พงค์ เกิดวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๕ เดือน บิดาเด็กชื่อนายวิรัตน์ ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาววันเพ็ญ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

28 ก.ย. 2564 : เด็กชายกรณ์ดนัย (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายกรณ์ดนัย (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันอายุ ๑ เดือน และไม่ปรากฏข้อมูล ของบิดามารดาเด็ก สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณหน้าทางเข้าโบสถ์คริสจักรใจสมาน แขวงคลองเตย และไม่ปรากฏเอกสารใดเกี่ยวกับตัวเด็ก

28 ก.ย. 2564 : เด็กหญิงวราภรณ์ พรหมา ข่าวเด่น

เด็กหญิงวราภรณ์ พรหมา เกิดวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๑ เดือน บิดาเด็กชื่อนายพิษณุ ส่วนมารดาเด็กชื่อนางจัน สาเหตุเนื่องจากบิดาเด็กต้องโทษ ส่วนมารดาเด็กให้การเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ จึงขอฝากเด็กไว้ชั่วคราว แต่ภายหลังมารดาเด็กขาดการติดต่อ และไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้

23 ก.ย. 2564 : เด็กทารกเพศหญิง ไม่ทราบชื่อและนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิง อายุประมาณ 20 วัน ไม่ปรากฎชื่อตนเองและ ไม่ปรากฎข้อมูลบิดามารดา สาเหตุเนื่องจาก เด็กถูกทอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ บริเวณ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี นำส่งโดย โรงพยาบาลบ้านนาเดิม ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

17 ส.ค. 2564 : เด็กชายพรรณกร แก่นกฤษณา ข่าวเด่น

เด็กชายพรรณกร แก่นกฤษณา เกิดวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๙ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวปิยธิดา ส่วนบิดาเด็ก ไม่ปรากฏ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กมีอาการทางจิต ส่วนญาติไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ ประกอบกับบิดาเด็กในสูติบัตรปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเด็ก และไม่สามารถติดต่อบิดามารดาเด็กได้

17 ส.ค. 2564 : เด็กหญิงณินทร์ลดา สกุลวันชัย (น้อง) ข่าวเด่น

เด็กหญิงณินทร์ลดา สกุลวันชัย (น้อง) เกิดวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันอายุ ๒ ปี บิดาเด็กชื่อนายฉัตรชัย ส่วนมารดาเด็กชื่อ นางสาวอภิญญา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กแยกทางกัน มารดาเด็กมีความประสงค์ยกมอบบุตรให้อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็ก และเยาวชนโดยเด็ดขาด แต่ไม่สามารถติดต่อบิดาเด็กได้

17 ส.ค. 2564 : เด็กชายอาทิตย์ สกุลวันชัย (พี่) ข่าวเด่น

เด็กชายอาทิตย์ สกุลวันชัย (พี่) เกิดวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๓ เดือน บิดาเด็กชื่อนายฉัตรชัย ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวอภิญญา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กแยกทางกัน มารดาเด็กมีความประสงค์ยกมอบบุตรให้อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็ก และเยาวชนโดยเด็ดขาด แต่ไม่สามารถติดต่อบิดาเด็กได้


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ