รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 3-14 พฤษภาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

14 พ.ค. 2564 : เด็กชายคณิน จำลอง ข่าวเด่น

เด็กชายคณิน จำลอง เกิดวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๑๐ เดือน มารดาชื่อนางสาวแสงเดือน ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาไม่สามารถให้การอุปการะเด็กได้ จึงขอฝากเป็นการชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

14 พ.ค. 2564 : เด็กชายอภิศฎา แจ่มใจ ข่าวเด่น

เด็กชายอภิศฎา แจ่มใจ เกิดวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๑๑ เดือน บิดาชื่อนายอภิสิทธิ์ มารดาชื่อนางสาวจารุวรรณ สาเหตุเนื่องจาก ญาติไม่สามารถให้การอุปการะเด็กได้ จึงขอฝากเป็นการชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ นำส่งโดยเรือนจำกลางสมุทรปราการ

14 พ.ค. 2564 : เด็กชายชัยนน นี ข่าวเด่น

เด็กชายชัยนน นี เกิดวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๙ เดือน บิดาชื่อนายนี มารดาชื่อนางลัน สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กเสียชีวิตเด็กไม่มีผู้อุปการะ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

14 พ.ค. 2564 : เด็กชายเอกภพ อนุรัตน์พานิช ข่าวเด่น

เด็กชายเอกภพ อนุรัตน์พานิช เกิดวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๙ เดือน มารดาชื่อนางสาวฝนทิพย์ ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดามีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง จึงขอฝากเป็นการชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

14 พ.ค. 2564 : เด็กหญิงจิตติมา แก้วทอง ข่าวเด่น

เด็กหญิงจิตติมา แก้วทอง เกิดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน บิดาชื่อนายทองดี มารดาชื่อนางสาวพิกุล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอด เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

14 พ.ค. 2564 : เด็กชายดนัยพร แก้วทอง ข่าวเด่น

เด็กชายดนัยพร แก้วทอง เกิดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน บิดาชื่อนายทองดี มารดาชื่อนางสาวพิกุล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอด เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

14 พ.ค. 2564 : เด็กชายโทมี่ ปักษี ข่าวเด่น

เด็กชายโทมี่ ปักษี เกิดวันที่๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๑ เดือน มารดาชื่อนางสาวน้ำทิพย์ ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยงหรือผู้อื่น เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

25 เม.ย. 2564 : เด็กชายอิทธิพัทธ์ ทวีปัญญากุล (ชื่อ-สกุล ตั้งให้) ข่าวเด่น

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ทวีปัญญากุล (ชื่อ-สกุล ตั้งให้) เกิดประมาณวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน ไม่ปรากฏข้อมูลบิดามารดา สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

25 เม.ย. 2564 : เด็กหญิงกชกร ขิมโพธิ์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงกชกร ขิมโพธิ์ เกิดวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๘ เดือน มารดาชื่อนางสาวดวงจันทร์ ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดานำเด็กให้ยายดูแล แต่ยายไม่สามารถให้การอุปการะได้ จึงขอฝากเป็นการชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นำส่งโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

25 เม.ย. 2564 : เด็กชายอารักษ์ เถลิงกอบลาภ ข่าวเด่น

เด็กชายอารักษ์ เถลิงกอบลาภ เกิดวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๓ เดือน มารดาชื่อนางสาวรัตนา ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดามีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง ญาติไม่สามารถให้การอุปการะเด็กได้ จึงขอฝากเป็นการชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานคร

25 เม.ย. 2564 : เด็กชายคงเดช กลิ่นจันทร์ ข่าวเด่น

เด็กชายคงเดช กลิ่นจันทร์ เกิดวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๓ ปี มารดาชื่อนางสาวอุไรวรรณ ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก จึงขอฝากเป็นการชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

25 เม.ย. 2564 : เด็กชายระพีพัทฒ์ แซ่แต้ ข่าวเด่น

เด็กชายระพีพัทฒ์ แซ่แต้ เกิดวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๙ เดือน บิดาชื่อนายสมชัย มารดาชื่อนางสาวสมปอง สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก

25 เม.ย. 2564 : เด็กชายกิตติการณ์ แสนเทศ ข่าวเด่น

เด็กชายกิตติการณ์ แสนเทศ เกิดวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๒ เดือน บิดาชื่อนายกิตติพงษ์ มารดาชื่อนางสาวสุริษา สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

25 เม.ย. 2564 : เด็กชายพุฒชัย พุฒบุรี ข่าวเด่น

เด็กชายพุฒชัย พุฒบุรี เกิดวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๒ เดือน บิดาชื่อนายขวัญชัย มารดาชื่อนางสาวพิมล สาเหตุเนื่องจากบิดาขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด

25 เม.ย. 2564 : เด็กหญิงเนตรนภา เบ็ญจรูญ ข่าวเด่น

เด็กหญิงเนตรนภา เบ็ญจรูญ เกิดวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๑๑ เดือน บิดาชื่อนายอภินัทธ์ มารดาชื่อนางสาวภรณ์ชนก สาเหตุเนื่องจากบิดาขาดการติดต่อ เข้ารับการสงเคราะห์ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ