รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
2936

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

วันที่ของกิจกรรม : 25 พ.ย. 2564

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา จัดการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้มแข็งเชิงคุณภาพขององค์กรชุมชน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco webex meetings โดยมีพลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นประธานการประชุม ฯ และนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมทั้ง นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมการประชุม ฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

คลังภาพ (Gallery)
12345
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ