รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
2933

สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2564 ครั้งที่ 2 (ภาคใต้)

วันที่ของกิจกรรม : 23 พ.ย. 2564

สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2564 ครั้งที่ 2 (ภาคใต้)

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรม NEXT NORMAL วิถีใหม่ของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ภายใต้งานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2564 ครั้งที่ 2 (ภาคใต้) โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การพูดคุยประเด็น Social Media and Socio-Economy for >> Next Gens โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และ นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

คลังภาพ (Gallery)
pic_20212511092140_1.jpegpic_20212511092140_2.jpegpic_20212511092140_3.jpegpic_20212511092141_4.jpegpic_20212511092141_5.jpegpic_20212511092141_6.jpegpic_20212511092141_7.jpegpic_20212511092142_8.jpegpic_20212511092142_9.jpeg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ