รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
2932

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันที่ของกิจกรรม : 24 พ.ย. 2564

วันพุธที่ 24 พ.ย. 64 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2564 หัวข้อการขับเคลื่อน “กลไกช่วยเหลือวัยรุ่นระดับจังหวัด โดยบ้านพักเด็กและครอบครัว” เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครอบสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น โดยมีบ้านพักเด็กและครอบครัว 77 จังหวัด เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน ทั้งนี้ นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

คลังภาพ (Gallery)
pic_20212411153147_1.JPGpic_20212411153149_2.JPGpic_20212411153150_3.JPGpic_20212411153152_4.JPGpic_20212411153153_5.JPGpic_20212411153155_6.JPGpic_20212411153156_7.JPG
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ