รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
2931

พม.ร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ของกิจกรรม : 24 พ.ย. 2564

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. (ผ่านระบบประชุมทางไกล) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อนำเสนอแนวทาง กรอบแนวคิดในการจัดงาน ฯ ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก อีกทั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยจากสถานการณ์โรคระบาดที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบันด้วย

คลังภาพ (Gallery)
pic_20212411145143_1.jpgpic_20212411145144_2.jpgpic_20212411145144_3.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ