รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
2928

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน

วันที่ของกิจกรรม : 16 พ.ย. 2564

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพฯ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมี นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อพิจารณาองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ กรอบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์กรอบทิศทางและจุดเน้นที่สำคัญเบื้องต้นของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน พ.ศ.2566-2570 โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom cloud meeting

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211611135211_1.jpgpic_20211611135212_2.jpgpic_20211611135213_3.jpgpic_20211611135213_4.jpgpic_20211611135213_5.jpgpic_20211611135214_6.jpgpic_20211611135214_7.jpgpic_20211611135214_8.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ