รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
2927

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 8/2564

วันที่ของกิจกรรม : 16 พ.ย. 2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 8/2564

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ดย. ชั้น 11 กระทรวง พม.
กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting เพื่อพิจารณาขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 ,การพิจารณาอนุมัติสนับสนุนเงินสงเคราะห์รายบุคคล โดยมี นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม และมี นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211611110752_1.jpgpic_20211611110753_2.jpgpic_20211611110753_3.jpgpic_20211611110754_4.jpgpic_20211611110754_5.jpgpic_20211611110754_6.jpgpic_20211611110755_7.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ