รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
2926

พม. ประชุมโครงการห้องสมุดดิจิทัล ปันความสุข ครั้งที่ 3

วันที่ของกิจกรรม : 15 พ.ย. 2564

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จัดการประชุมคณะทำงานโครงการห้องสมุดดิจิทัล ปันความสุข ครั้งที่ 3/2564 เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงาน
และการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว. พม.โดยมีนางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยตัวแทนคณะทำงานฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หารือร่วมกับดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ AIS Academy เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211511123833_1.pngpic_20211511123833_2.pngpic_20211511123834_3.pngpic_20211511123834_4.pngpic_20211511123835_5.pngpic_20211511123835_6.pngpic_20211511123836_7.pngpic_20211511123836_8.pngpic_20211511123837_9.pngpic_20211511123837_10.png
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ