รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
2925

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรี

วันที่ของกิจกรรม : 14 พ.ย. 2564

นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา กระบี่  และภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ  ไกรฤกษ์) ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดพังงา กระบี่  และภูเก็ต เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา กระบี่  และภูเก็ต

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211411212249_1.jpgpic_20211411212249_2.jpgpic_20211411212249_3.jpgpic_20211411212250_4.jpgpic_20211411212250_5.jpgpic_20211411212250_6.jpgpic_20211411212251_7.jpgpic_20211411212251_8.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ