รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
2923

พม. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดทองธรรมชาติ

วันที่ของกิจกรรม : 13 พ.ย. 2564

พม. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดทองธรรมชาติ
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน
ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส
โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
และผู้บริหารกระทรวงฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ เข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดทองธรรมชาติ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211311181754_1.jpgpic_20211311181754_2.jpgpic_20211311181755_3.jpgpic_20211311181755_4.jpgpic_20211311181755_5.jpgpic_20211311181756_6.jpgpic_20211311181756_7.jpgpic_20211311181757_8.jpgpic_20211311181757_9.jpgpic_20211311181758_10.jpgpic_20211311181758_11.jpgpic_20211311181759_12.jpgpic_20211311181759_13.jpgpic_20211311181759_14.jpgpic_20211311181800_15.jpgpic_20211311181800_16.jpgpic_20211311181801_17.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ