รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
2917

การประชุมหารือเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์

วันที่ของกิจกรรม : 11 พ.ย. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย. 64 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ดย. (มักกะสัน)

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ เพื่อหารือสถานการณ์การพนันในช่วงการแพร่ระบาดของ covid-19 , การดำเนินงานของเครือข่ายการทำงาน รวมไปถึงแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานในระยะต่อไป ทั้งนี้มีผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน (นางนันทา ไวคกุล) , ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ และเครือข่ายดำเนินงาน (มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง สสส. สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม) ร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย 

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211111111831_1.JPGpic_20211111111834_2.JPGpic_20211111111836_3.JPGpic_20211111111838_4.JPGpic_20211111111840_5.JPG
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ