รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
2913

การประชุมผู้บริหารกระทรวง พม. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันที่ของกิจกรรม : 10 พ.ย. 2564

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สป. ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุม ฯ พร้อมด้วยนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมการประชุม ฯ และนางสาวอุไร เล็กน้อย นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมการประชุม ฯ ผ่านระบบ Video Conference

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211011124552_1.jpgpic_20211011124552_2.jpgpic_20211011124552_3.jpgpic_20211011124553_4.jpgpic_20211011124553_5.jpgpic_20211011124553_6.jpgpic_20211011124554_7.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ