รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
2912

ประชุมหารือคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกสถานที่จัดตั้ง สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ชายแดนใต้

วันที่ของกิจกรรม : 9 พ.ย. 2564

ประชุมหารือคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกสถานที่จัดตั้ง สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ชายแดนใต้

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชูรินทร์ ขวัญทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานในการประชุมหารือคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกสถานที่จัดตั้ง สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ชายแดนใต้ โดยมี นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom cloud meeting

คลังภาพ (Gallery)
pic_20210911095500_1.jpgpic_20210911095500_2.jpgpic_20210911095501_3.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ