รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
2908

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย(สวท) เข้าพบอธิบดี ดย. แสดงความยินดีและหารือการดำเนินงานร่วมกัน

วันที่ของกิจกรรม : 5 พ.ย. 2564

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย(สวท) เข้าพบอธิบดี ดย. แสดงความยินดีและหารือการดำเนินงานร่วมกัน

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 กรมกิจการเด็กและเยาวชน  นางจตุพร  โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และข้าราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับผู้แทนสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย(สวท)ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คุณสมเจตน์​ ศรีกนก​ ผู้อำนวยการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย(สวท) และคณะ เข้าพบ อธิบดี ดย. และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่และ หารือความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

คลังภาพ (Gallery)
12345678910
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ