รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
2906

อบรมเตรียมความพร้อมการประชุมผู้นำเยาวชน โครงการเรือเยาวชนฯ 2564

วันที่ของกิจกรรม : 5 พ.ย. 2564

อบรมเตรียมความพร้อมการประชุมผู้นำเยาวชน โครงการเรือเยาวชนฯ 2564
 
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเยาวชน(รูปแบบออนไลน์) โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564  โดยมี นางจตุพร  โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับข้อมูล ความรู้พื้นฐานในหัวข้อการอภิปรายต่าง ๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น และสมาชิกอาเซียน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน และเข้าร่วมการประชุมผู้นำเยาวชน(รูปแบบออนไลน์) ในโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ประจำปี 2564  

      โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับข้อมูลความรู้พื้นฐานในหัวข้อการอภิปรายต่าง ๆ สังคม และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น และอาเซียน นำมาปรับใช้ในการอภิปรายกลุ่มได้ สำหรับการอบรมเตรียมความพร้อมจะจัดขึ้นอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 9 และ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting  สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้น  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
123456789101112
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ