รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
2878

พม.ดย. ร่วมหารือใช้ผลงานประกวดศิลปะชายแดนใต้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และเผยแพร่ผลงาน ฯ

วันที่ของกิจกรรม : 20 ต.ค. 2564

พม.ดย. ร่วมหารือใช้ผลงานประกวดศิลปะชายแดนใต้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และเผยแพร่ผลงาน ฯ

 

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดประชุมหารือการใช้ผลงานประกวดศลิปะชายแดนใต้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20212010170648_1.jpegpic_20212010170650_2.jpegpic_20212010170652_3.jpegpic_20212010170654_4.jpegpic_20212010170657_5.jpegpic_20212010170659_6.jpeg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ