รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
2876

กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานของ พม.ภายใต้ความท้าทายที่หลากหลายในอนาคต

วันที่ของกิจกรรม : 19 ต.ค. 2564

กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานของ พม.ภายใต้ความท้าทายที่หลากหลายในอนาคต

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมการประชุมโครงการการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ความท้าทายที่หลากหลายในอนาคต
โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211910092630_1.jpgpic_20211910092631_2.jpgpic_20211910092631_3.jpgpic_20211910092631_4.jpgpic_20211910092631_5.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ