รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
2875

“ปรับ-เปลี่ยน-ปั้น ฐานประชากร สู่สังคมแห่งความยั่งยืน”

วันที่ของกิจกรรม : 19 ต.ค. 2564

“ปรับ-เปลี่ยน-ปั้น ฐานประชากร สู่สังคมแห่งความยั่งยืน”

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย (คีนันฯ) ร่วมกับ กรมอนามัย และบริษัท ออร์กานอน ประเทศไทย จำกัด จัดการประชุมระดับนโยบาย ในหัวข้อ “ปรับ-เปลี่ยน-ปั้น ฐานประชากร สู่สังคมแห่งความยั่งยืน” โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211910092152_1.jpgpic_20211910092152_2.jpgpic_20211910092153_3.jpgpic_20211910092153_4.jpgpic_20211910092153_5.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ