รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
2874

พม.ดย. ประชุมคณะกรรมการ กสศ. ครั้งที่ 12/2564

วันที่ของกิจกรรม : 18 ต.ค. 2564

พม.ดย. ประชุมคณะกรรมการ กสศ. ครั้งที่ 12/2564
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครั้งที่ 12/2564
โดยเข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom cloud meeting ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211810145028_1.JPGpic_20211810145028_2.jpgpic_20211810145028_3.jpgpic_20211810145029_4.JPGpic_20211810145029_5.JPGpic_20211810145029_6.JPGpic_20211810145030_7.JPGpic_20211810145030_8.JPG
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ