รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
2873

พม. ร่วมสักการะกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร

วันที่ของกิจกรรม : 18 ต.ค. 2564

พม. ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น. ณ ตึกวังสะพานขาว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางจตุพร โรจนพานิช
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมงานวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันครบรอบวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ
กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี
ในการนี้ พระญาติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร คณะผู้บริหารกระทรวง พม.
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานพิธีดังกล่าว

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211810140019_1.jpgpic_20211810140020_2.jpgpic_20211810140020_3.jpgpic_20211810140020_4.jpgpic_20211810140021_5.jpgpic_20211810140021_6.jpgpic_20211810140022_7.jpgpic_20211810140022_8.jpgpic_20211810140023_9.jpgpic_20211810140023_10.jpgpic_20211810140024_11.jpgpic_20211810140024_12.jpgpic_20211810140025_13.jpgpic_20211810140026_14.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ